მოგესალმებით

ჯეილან ჯორჯია

კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიკაციური კადრებით, რომელთა უმეტესობას გააჩნია 12 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება. დღესათვის კომპანიაში დასაქმებულია 10-მდე ადამიანი.

იხილეთ კატალოგი